ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดบุรีรัมย์
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดบุรีรัมย์

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านกรวด บุรีรัมย์


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-56-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-19-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดบุรีรัมย์ เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์